Raportuj i zarządzaj Twoim VC w platformie

Fundequate zapewnia monitorowanie i raportowanie inwestycji za pomocą pulpitów nawigacyjnych i wskaźników KPI przeznaczonych dla Zarządzających funduszami VC, podmiotów finansujących startupy i inwestorów.

Fundequate_reporting platform

Zarządzanie portfelem i raportowanie

Utwórz profil ZAFI/AFI i dodaj funkcje, których potrzebujesz, aby efektywnie zarządzać Twoim funduszem venture capital lub funduszem private equity. Zapewniamy monitorowanie portfela inwestycyjnego, wypełnianie formularzy regulacyjnych, księgowość ZAFI i AFI oraz sprawozdawczość finansową.

 

Szeroki zakres finansowych i operacyjnych wskaźników KPI do tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb zarządzających funduszami i inwestorów. Dostęp online dla spółek portfelowych w celu śledzenia ich wyników w stosunku do budżetów i analizy wariancji.

  • Sprawozdawczość funduszy i spółek portfelowych
  • Rejestrowanie transakcji kapitałowych i dłużnych
  • Analiza struktury kapitałowej spółek (Cap Tables)
  • Definiowanie mierników finansowych i niefinansowych
  • Raportowanie finansowe i zarządcze on-line
  • Monitorowanie i kontrola budżetów
  • Komunikacja między użytkownikami platformy