Platforma raportowa dla funduszy VC/PE, spółek i inwestorów.

Platforma Fundequate zapewnia zorganizowany proces monitorowania inwestycji kapitałowych i dłużnych, kompleksowy moduł raportowania finansowego i KPI oraz panel dla Inwestorów umożliwiający im interakcję online z funduszem.

Monitorowanie portfela inwestycyjnego, Dashboardy i KPI dostępne online

Platforma Fundequate oferuje szeroki zakres finansowych i operacyjnych miar i wskaźników KPI do tworzenia raportów dostosowanych do potrzeb zarządzających funduszami i inwestorów. Dostęp online dla spółek portfelowych umożliwiający im śledzenie ich wyników w stosunku do budżetów i analizę wariancji. Udostępniamy interaktywne pulpity nawigacyjne i zestawy KPI. 

Zaawansowany moduł raportowania dla VC/PE z kontrolą budżetów

Zaawansowany moduł raportowy i analityczny pozwalający funduszom i ich spółkom na raportowanie rzeczywistych wyników i zestawianie ich z budżetami oraz prognozami. 

Spersonalizowany portal inwestora dla komandytariuszy

Fundequate oferuje spersonalizowany Portal Inwestora umożliwiający Państwa LP zalogowanie się i monitorowanie ich inwestycji, jak również spersonalizowanych danych dotyczących ich profilu inwestycyjnego i ryzyka. Wprowadziliśmy zupełnie nowy sposób komunikacji z Państwa inwestorami, co stanowi ogromną różnicę, jeśli mają ich Państwo setki. 

Platforma transakcyjna i raportowa dla funduszu i jego inwestorów.

Najnowsze publikacje

Ukończyliśmy program akceleracji w WAB w ramach PARP

Z sukcesem zakończyliśmy inkubację w ramach Platform Startowych w Wschodnim Akceleratorze Biznesu w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym.
Nasza prezentacja podczas Demo Day została wyróżniona i szykujemy się na InfoShare do Gdańska. Dziękujemy za dociekliwość ekspertów i zadawanie intrygujących pytań podczas Demo Day.

Read More »

Zakwalifikowaliśmy się do platformy akceleracyjnej WAB

Nasza platforma do zarządzania i raportowania dedykowana dla branży Venture Capital i P/E została zakwalifikowana do platformy akceleracyjnej WAB. Znaleźliśmy się w gronie startupów docenionych przez program PARP. Jest to 6-miesięczny program akceleracyjny, w ramach którego będziemy rozwijać skalowalny model biznesowy dla europejskiego rynku VC.

Read More »

Fundusz inwestycyjny w Luksemburgu SCSp-Sarl

Dla zarządzających funduszem poszukujących alternatywy dla polskiej struktury ZASI/ASI Luksemburg oferuje szereg rozwiązań, w tym specjalną spółkę komandytową (SCSp – Société en commandite spéciale) wraz ze spółką z o.o. (Sarl – Société à responsabilité limitée). Jest to prosta i tania w rejestracji oraz utrzymaniu struktura inwestycyjna pozwalająca rozliczać inwestycje na prawie luksemburskim.

Read More »

Raportowanie FATCA i CRS dla funduszu w Luksemburgu

Utworzyliśmy Fundequate Sarl w Luksemburgu i w oparciu o nasz dostęp do bramki regulacyjnej Fundsquare możemy zapewnić funduszom VC z siedzibą w Luksemburgu sprawozdawczość regulacyjną, w tym raporty FATCA i CRS. Od 2019 roku wszystkie fundusze są zobowiązane do raportowania w systemie FATCA/CRS, nawet jeśli ich inwestorami nie są obywatele Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku wymagana jest taka “zerowa sprawozdawczość”, a sankcja za brak sprawozdawczości wynosi 10 000 EUR.

Read More »