Insights

xml reader knf

Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF)

Platforma Fundequate

Zarządzający ASI zobowiązani są do przygotowania i złożenia w KNF corocznych sprawozdań w postaci plików DATMAN i DATAIF. Na miesiąc przed terminem raportowania za 2022 r. przekazujemy dla całego rynku ASI pierwsze autonomiczne narzędzie pozwalające samodzielnie wygenerować sprawozdanie ASI do KNF z zachowaniem kontroli nad wprowadzanymi danymi oraz wizualizacji tych plików zrozumiałej formie.

Read more
Read more
czytnik DATMAN i DATAIF

Sprawozdania ASI do KNF – czytnik dla klientów Genprox

Platforma Fundequate

Do końca stycznia 2023 r. dla wszystkich funduszy, które uzyskały wpis do rejestru ZASI KNF przed końcem 3Q 2022 r. wymagane jest przygotowanie raportów DATAIF i DATMAN oraz ich złożenie w systemie ESPI. Za 2022 rok Genprox realizować będzie ten obowiązek raportowy dla wszystkich swoich funduszy w ramach standardowej umowy na obsługę księgową, sprawozdawczą i podatkową.

Read more
Read more

Ochrona sygnalistów – Whistleblower – tło prawne

Platforma Fundequate, Sygnaliści

O ile dziś, obowiązujące przepisy wymagają tego, by u zarządzających ASI obowiązywał wewnętrzny kanał komunikacji dotyczący anonimowego zgłoszenia naruszeń z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o tyle, po wejściu w życie nowych przepisów, zakres ten ulegnie istotnemu rozszerzeniu, np. o kwestie związane z naruszeniem danych osobowych, czy wymogów przewidzianych ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Read more
Read more
xml reader knf

Raport ZASI/ASI do KNF ESPI

Platforma Fundequate

Zarządzający ASI zobowiązani są do przekazywania KNF corocznych raportów w postaci plików XML przekazywanych do systemu ESPI. Poznaj szczegóły struktury wymaganych raportów dla ZASI i ASI, aby świadomie podjąć decyzję o ich samodzielnym wykonaniu lub powierzeniu tego procesu nam na platformie Fundequate – pierwszym narzędziu na rynku w Polsce oferującym generowanie i odczyt plików XML do KNF dla ZASI/ASI.

Read more
Read more
Wymogi dotyczące sygnalistów u Zarządzających ASI ZASI

Wymogi dotyczące sygnalistów u Zarządzających ASI

Platforma Fundequate, Sygnaliści

Prowadzenie działalności przez zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, bez względu na to, czy odbywa się ono na podstawie zezwolenia czy też w oparciu o wpis do rejestru, wiąże się z koniecznością dostosowania do szeregu obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Read more
Read more
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń signal ASI

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – ochrona sygnalistów

Platforma Fundequate, Sygnaliści

Prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wciąż trwają. Jednym z najważniejszych obowiązków wynikających z projektowanych regulacji będzie konieczność wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń. By zrealizować ten obowiązek poprawnie, niezbędne jest ustalenie czym jest informacja o naruszeniu prawa, a także czym są działania następcze i odwetowe. Wyjaśnieniu tych pojęć poświęcony jest ten artykuł.

Read more
Read more
Next