Home Insights Sprawozdania ASI do KNF – czytnik dla klientów Genprox
czytnik DATMAN i DATAIF

Sprawozdania ASI do KNF – czytnik dla klientów Genprox

Za ubiegły rok przez nasze ręce przeszło łącznie ponad 50% wszystkich funduszy VC w Polsce. Od tego roku wprowadziliśmy wygodne rozwiązanie dla naszych Klientów w postaci dostępu do platformy, na której zapisaliśmy historyczne raporty do KNF oraz gdy tylko sporządzimy raporty za 2022, będzie możliwość ich  podglądu i analizy w przyjaznej formie (bez znajomości XML i wymagań technicznych KNF).

Piąty rok raportowania sprawozdań ASI do KNF

Kiedy po raz pierwszy raportowaliśmy do KNF obsługiwane przez nas fundusze VC działające jako ASI, na rejestrze zarządzających KNF za 2018 r. było wpisanych 61 Zarządzających ASI objętych obowiązkiem raportowym. Za tamten rok osiągnęliśmy 27% udziału w rynku wszystkich ZASI zobowiązanych do raportowania – przygotowaliśmy pliki DATMAN i DATAIF dla 16 funduszy VC. Tak naprawdę to znacząca część pozostałych podmiotów w ogóle nie zaraportowała do KNF w obowiązującym terminie. Jak się okazało w ciągu roku na skutek ponagleń KNF zwróciły się do nas kolejne fundusze, dla których przygotowaliśmy pliki do systemu ESPI KNF.

Za kolejny 2019 r. funduszy VC działających w formule ASI i podlegających pod obowiązek raportowy do KNF było już łącznie 142. Udział Genprox w raportowaniu ASI osiągnął wtedy poziom 38% całego rynku. Było to łącznie 54 fundusze, dla których sporządziliśmy raporty do KNF i wsparliśmy je w raportowaniu do systemu ESPI KNF. W ciągu roku 20202 podobnie jak w roku ubiegłym przychodzili do nas spóźnialscy – zarządzający ASI ścigani przez KNF przymuszający ich do złożenia raportów rocznych.

Za 2020 r. funduszy VC zobowiązanych do rocznego raportowania do KNF było łącznie 168. Po raz kolejny nasza ekspertyza i doświadczenie w raportowaniu do KNF pozwoliły nam osiągnąć pozycję lidera na rynku z 45% udziałem w rynku wszystkich ZASI podlegających pod raportowanie do KNF za 2020 rok. Daje to łącznie 75 funduszy VC, dla których przygotowaliśmy pliki do KNF i wsparliśmy je w raportowaniu do ESPI.

Za ubiegły 2021 r. funduszy zobowiązanych do raportowania do KNF było już łącznie 243. Mimo dużego rozdrobnienia rynku ASI ponownie udało nam się przekonać wiele nowych zarządzających do naszych kompetencji. W efekcie czego przekroczyliśmy magiczną barierę 50% udziału w rynku wszystkich ASI. Oznacza to, że przez nasze ręce przeszło za 2021 rok łącznie 122 fundusze VC. Jednocześnie zdając sobie sprawę ze wspomnianego rozdrobnienia rynku ASI w Polsce za miarodajną podstawę zaczęliśmy przyjmować wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) publikowaną przez KNF corocznym Sprawozdaniu z działalności KNF.

Jak w praktyce wygląda przygotowywanie sprawozdań ASI do KNF?

Realia raportowania ZASI do KNF są takie, że przez pierwsze dwa tygodnie stycznia nie dużo się dzieje. W tym czasie Zarządzający usiłują ze swoimi księgowymi zestawić wstępne wersje bilansów ASI. Za to przez następne dwa tygodnie mamy z Zarządzającymi kilkadziesiąt telefonów dziennie i wymienimy z nim kolejne wersje sprawozdań finansowych często korygowanych przez nich w trakcie procesu generowania plików DATMAN i DATAIF.. Nasi stali klienci, którzy powierzyli nam obsługę księgową, podatkową i sprawozdawczą oczywiście nie przejmują się tym. Gdyż przygotowanie plików do KNF mają w pakiecie i znakomita większość z nich pozwala sobie na komfort nie wchodzenia w szczegóły ufając nam, że my jak co roku wywiążemy się w 100% z powierzonej nam odpowiedzialności.

Właśnie dlatego naszym Klientom, którzy powierzyli nam obsługę księgową, podatkową i sprawozdawczą swoich funduszy VC w standardzie oferujemy przygotowanie sprawozdań XML do KNF. Od tego roku historyczne raporty DATMAN i DATAIF jak i te za 2022 r. dostępne będą w naszej platformie Fundequate w sekcji AIFM/Reg reporting dla Zewnętrznie zarządzających ASI oraz Fund/Reg reporting dla WZASI.

Pierwszy czytnik plików DATMAN i DATAIF do KNF

Na miesiąc przed terminem raportowania za 2022 r. dla naszych Klientów obsługiwanych księgowo przekazujemy narzędzie pozwalające online przeglądać historyczne i bieżące raporty DATMAN i DATAIF przygotowane przez Genprox oraz wizualizacji tych plików zrozumiałej formie. Nasze narzędzie nie wymaga znajomości struktury XML i kodowania narzuconego przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Realizując proces raportowania regulacyjnego 5 rok z rzędu wiemy jednocześnie jak bardzo dla naszych klientów istotne jest poczucie bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Dlatego dziś nie przekazujemy jedynie autonomicznego narzędzia. Nasi analitycy nadal wspierać będą naszych Klientów w wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości oraz w wysyłce plików do KNF. Za 2022 rok łącznie jest 314 funduszy VC zobowiązanych do raportowania do KNF. Z podekscytowaniem czekamy na styczeń zastanawiając się jak Fundequate.com zmieni cały proces raportowania do KNF dla pond połowy rynku VC w Polsce.

 

Jak uzyskać dostęp do plików DATMAN i DATAIF dla funduszu obsługiwanego przez Genprox:

Zarejestruj się bezpłatnie na Fundequate.com

Zarejestruj się jako zarządzający na fundequate.com podając służbowy adres email na domenie Twojego funduszu. Na Fundequate wgrane są wszystkie publicznie dostępne dane ZASI i ich AS na podstawie rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Dzięki temu w kolejnym kroku będziemy w stanie przypisać Cię do wskazanego przez Ciebie funduszu.

Jako nasz Klient księgowy przygotowanie raportów do KNF masz w standardzie

Po aktywowaniu swojego konta i zalogowaniu się na platformę w prawym górnym menu wybierz Twój fundusz dla którego chcesz przeglądać raporty XML klikając opcję ‘Add new fund’.

 

Wybierz swój fundusz z listy i dołącz do niego

Jeśli nie masz jeszcze Twojego funduszu dopiętego do Twojego konta, to kolejnym krokiem jest wybór z listy funduszy tego, dla którego chcesz przygotować raporty DATMAN i DATAIF za wskazany okres. Dołącz do wskazanego przez Ciebie funduszu klikając ‘Join the fund’. W tym miejscu nasz backoffice musi zweryfikować Twoje uprawnienia do danego funduszu. Stąd wymagane jest aby Twój mail użyty podczas rejestracji był mailem w domenie funduszu, do którego chcesz dołączyć.

Gdy tylko Twoje zgłoszenie zostanie przez nas pozytywnie zweryfikowane, otrzymasz od nas maila o przypisaniu do Twojego konta wskazanego przez Ciebie funduszu. Następnie będziesz już mieć dostęp do historycznych raportów XML Twojego funduszu i sprawozdań XML za 2022 gdy tylko je przygotujemy.

 

czytnik DATMAN i DATAIF