Home Insights Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF)

Generator raportu do KNF dla ASI (DATMAN i DATAIF)

Zarządzający ASI zobowiązani są do przygotowania i złożenia w KNF corocznych sprawozdań w postaci plików DATMAN i DATAIF. Na miesiąc przed terminem raportowania za 2022 r. przekazujemy dla całego rynku ASI pierwsze autonomiczne narzędzie pozwalające samodzielnie wygenerować sprawozdania ASI do KNF.

Za 2022 rok 314 funduszy VC zobowiązanych jest do złożenia sprawozdania DATMAN i DATAIF do KNF. Z podekscytowaniem czekamy na styczeń 2023 zastanawiając się jak Fundequate.com zmieni cały proces raportowania do KNF.

Podsumowanie czterech lat raportowania ASI do KNF

Kiedy po raz pierwszy raportowaliśmy do KNF obsługiwane przez nas fundusze VC działające jako ASI, na rejestrze zarządzających KNF za 2018 r. było wpisanych 61 Zarządzających ASI objętych obowiązkiem raportowym. Za tamten rok osiągnęliśmy 27% udziału w rynku wszystkich ZASI zobowiązanych do raportowania – przygotowaliśmy pliki DATMAN i DATAIF dla 16 funduszy VC. Tak naprawdę to znacząca część pozostałych podmiotów w ogóle nie zaraportowała do KNF w obowiązującym terminie. Jak się okazało w ciągu roku na skutek ponagleń KNF zwróciły się do nas kolejne fundusze, dla których przygotowaliśmy pliki do systemu ESPI KNF.

Za kolejny 2019 r. funduszy VC działających w formule ASI i podlegających pod obowiązek raportowy do KNF było już łącznie 142. Udział Genprox w raportowaniu ASI osiągnął wtedy poziom 38% całego rynku. Było to łącznie 54 fundusze, dla których sporządziliśmy raporty do KNF i wsparliśmy je w raportowaniu do systemu ESPI KNF. W ciągu roku 20202 podobnie jak w roku ubiegłym przychodzili do nas spóźnialscy – zarządzający ASI ścigani przez KNF przymuszający ich do złożenia raportów rocznych.

Za 2020 r. funduszy VC zobowiązanych do rocznego raportowania do KNF było łącznie 168. Po raz kolejny nasza ekspertyza i doświadczenie w raportowaniu do KNF pozwoliły nam osiągnąć pozycję lidera na rynku z 45% udziałem w rynku wszystkich ZASI podlegających pod raportowanie do KNF za 2020 rok. Daje to łącznie 75 funduszy VC, dla których przygotowaliśmy pliki do KNF i wsparliśmy je w raportowaniu do ESPI.

Za ubiegły 2021 r. funduszy zobowiązanych do raportowania do KNF było już łącznie 243. Mimo dużego rozdrobnienia rynku ASI ponownie udało nam się przekonać wiele nowych zarządzających do naszych kompetencji. W efekcie czego przekroczyliśmy magiczną barierę 50% udziału w rynku wszystkich ASI. Oznacza to, że przez nasze ręce przeszło za 2021 rok łącznie 122 fundusze VC. Jednocześnie zdając sobie sprawę ze wspomnianego rozdrobnienia rynku ASI w Polsce za miarodajną podstawę zaczęliśmy przyjmować wartość aktywów pod zarządzaniem (AuM) publikowaną przez KNF corocznym Sprawozdaniu z działalności KNF.

Jak w praktyce wygląda przygotowywanie sprawozdań ASI do KNF?

Realia raportowania ZASI do KNF są takie, że przez pierwsze dwa tygodnie stycznia nie dużo się dzieje. W tym czasie Zarządzający usiłują ze swoimi księgowymi zestawić wstępne wersje bilansów ASI. Za to przez następne dwa tygodnie mamy z Zarządzającymi kilkadziesiąt telefonów dziennie i wymienimy z nim kolejne wersje sprawozdań finansowych często korygowanych przez nich w trakcie procesu generowania plików DATMAN i DATAIF.. Nasi stali klienci, którzy powierzyli nam obsługę księgową, podatkową i sprawozdawczą oczywiście nie przejmują się tym. Gdyż przygotowanie plików do KNF mają w pakiecie i znakomita większość z nich pozwala sobie na komfort nie wchodzenia w szczegóły ufając nam, że my jak co roku wywiążemy się w 100% z powierzonej nam odpowiedzialności.

Pod koniec stycznia 2022 kończąc raportowanie za 2021 wiedzieliśmy, że nie chcemy dłużej realizować procesu raportowania do KNF w formule, gdzie bezpośrednio angażujemy naszych analityków i każdy fundusz obsługujemy indywidualnie, a pliki generowane są przez nas na indywidualne zlecenie zarządzających ASI.

Cztery lata doświadczeń z każdym rodzajem ASI (fundusze prywatne, publiczne, korporacyjne, struktury podatkowe), wszelkimi rodzajami aktywów i wielokrotnej komunikacji z działem merytorycznym KNF pozwoliły nam opracować algorytmy generowania plików XML DATMAN i DATAIF na podstawie danych wprowadzanych do platformy Fundequate przez samych zarządzających ASI.

Pierwszy na rynku generator plików DATMAN i DATAIF do KNF

Na miesiąc przed terminem raportowania za 2022 r. przekazujemy dla całego rynku ASI autonomiczne narzędzie pozwalające online samodzielnie wygenerować pliki DATMAN i DATAIF dla funduszu VC działającego na podstawie ASI z zachowaniem kontroli nad wprowadzanymi danymi oraz wizualizacji tych plików zrozumiałej dla zwykłego człowieka formie. Nasze narzędzie nie wymaga znajomości struktury XML i kodowania narzuconego przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Realizując proces raportowania regulacyjnego 5 rok z rzędu wiemy jednocześnie jak bardzo dla naszych klientów istotne jest poczucie bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Dlatego dziś nie przekazujemy jedynie autonomicznego narzędzia z hasłem “Drodzy Zarządzający ASI teraz radźcie sobie sami i generujcie w plikach DATMAN i DATAIF co chcecie”. Nasi analitycy nadal wspierać będą naszych Klientów w generowaniu plików z wykorzystaniem naszego generatora oraz nadal będą merytorycznie nadzorować zawartość plików, gdy tego będzie wymagać sytuacja. Realizacja procesu przez platformę Fundequate.com otwiera przed nami i całym rynkiem VC w Polsce możliwość automatyzacji raportowania do KNF.

Za 2022 rok łącznie jest 314 funduszy VC zobowiązanych do raportowania do KNF. Z podekscytowaniem czekamy na styczeń zastanawiając się jak Fundequate.com zmieni cały proces raportowania do KNF dla pond połowy rynku VC w Polsce.

Jak wygenerować pliki DATMAN i DATAIF dla ASI:

Zarejestruj się bezpłatnie na Fundequate.com

Zarejestruj się jako zarządzający na fundequate.com podając służbowy adres email na domenie Twojego funduszu. Na Fundequate wgrane są wszystkie publicznie dostępne dane ZASI i ich AS na podstawie rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez KNF. Dzięki temu w kolejnym kroku będziemy w stanie przypisać Cię do wskazanego przez Ciebie funduszu.

Wybierz pakiet raportowania do KNF

Po aktywowaniu swojego konta i zalogowaniu się na platformę w sekcji Welcome dostępne będą dla Ciebie wszystkie usługi w poszczególnych planach taryfowych. Wśród nich znajdziesz ‘Regulatory filing (KNF Reporting)’. Wybierz ten plan i zaakceptuj umowę aby przejść dalej.

Wybierz swój fundusz z listy i dołącz do niego

Jeśli nie masz jeszcze Twojego funduszu dopiętego do Twojego konta, to kolejnym krokiem jest wybór z listy funduszy tego, dla którego chcesz przygotować raporty DATMAN i DATAIF za wskazany okres. Dołącz do wskazanego przez Ciebie funduszu klikając ‘Join the fund’. W tym miejscu nasz backoffice musi zweryfikować Twoje uprawnienia do danego funduszu. Stąd wymagane jest aby Twój mail użyty podczas rejestracji był mailem w domenie funduszu, do którego chcesz dołączyć.

Zaakceptuj umowę na realizację usługi raportowania do KNF

Gdy tylko Twoje zgłoszenie zostanie przez nas pozytywnie zweryfikowane, otrzymasz od nas maila o przypisaniu do Twojego konta wskazanego przez Ciebie funduszu. Kolejnym etapem jest akceptacja standardowej umowy planu taryfowego pozwalającego przygotować Tobie raport do KNF za wskazany rok.

Przejdź do merytorycznej części procesu

Od tego momentu zaczynają się merytoryczne kroki procesu, przez który przeprowadzi Cię nasz kreator, a przygotowane przez nas objaśnienia pozwolą Ci zachować kontrolę nad procesem. W każdym momencie możesz zadzwonić lub napisać maila zgłaszając swoje wątpliwości do naszych analityków nadzorujących proces przygotowywania raportów ASI do KNF.